Nyemission i

Duearity AB

Ej tillgängligt

Duerity utvecklar produkter och tjänster mot tinnitus under varumärket Tinearity.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 20:1. Varje befintlig aktie ger en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) Unit. Varje Unit består av tjugo (20) aktier, tjugo teckningsoptioner av serie TO 2 och tjugo (20) teckningsoptioner av serie TO 3.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från ett antal befintliga aktieägare, inklusive personer ur Bolagets styrelse och ledning, och från leverantörer om totalt cirka 1,9 MSEK, motsvarande cirka 6,0 procent av Företrädesemissionen. Teckningsåtagandena utgör fordringar som tecknarna har mot Bolaget och som de avser att kvitta som betalning för tecknade aktier. Därutöver har Duearity ingått avtal om en så kallad toppgaranti, om totalt 4,0 MSEK, motsvarande cirka 12,7 procent av Företrädesemissionen, med Fenja Capital. Hela toppgarantin utgörs av fordran som garanten har mot Bolaget och som de avser att kvitta som betalning för tecknade aktier, för det fall garantin utnyttjas. Företrädesemissionen omfattas därmed av tecknings- och garantiåtaganden om totalt cirka 5,9 MSEK, motsvarande cirka 18,6 procent av emissionslikviden. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår kontant ersättning om 10 procent av det garanterade beloppet.

En (1) teckningsoption av serie TO 2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget, under perioden från och med den 30 september 2024 till och med den 11 oktober 2024. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska fastställas till ett belopp motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 23 september 2024 till och med den 27 september 2024, dock högst 0,06 SEK. Vidare kan teckningskursen inte understiga det högre av 0,01 SEK och aktiens kvotvärde.

En (1) teckningsoption av serie TO 3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget, under perioden från och med den 3 mars 2025 till och med den 14 mars 2025. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska fastställas till ett belopp motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 24 februari 2025 till och med den 28 februari 2025, dock högst 0,08 SEK. Vidare kan teckningskursen inte understiga det högre av 0,01 SEK och aktiens kvotvärde.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Duearity används

Duearity behöver finansiering i närtid

Duearity meddelade denna förmiddag att bolaget behöver ny finansiering och att man med sina finansiella rådgivare nu överväger olika strategiska finansieringsalternativ.

IPO-aktuella Duearity behandlar tinnitus på ett sätt som är praktiskt i vardagen

Duearity gör just nu en IPO på First North. Företaget tar fram lösningar som behandlar tinnitus på ett sätt som är praktiskt i vardagen. Med hjälp av AI kan lösningen optimeras för varje enskild användare.