Nyemission i

Double Bond Pharmaceutical International AB

Ej tillgängligt

Double Bond Pharmaceuticals utvecklar en ny generation av läkemedel inom cancer, infektion och autoimmuna sjukdomar.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:5. För varje 1 innehavd aktie erhålls 1 uniträtt. 5 uniträtter ger rätt att teckna 1 unit, som innehåller 3 aktier och 1 teckningsoption.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om cirka 2,9 MSEK, motsvarande cirka 18,42 procent av Företrädesemissionen, samt emissionsgarantier om cirka 8,9 MSEK, motsvarande cirka 56,58 procent av Företrädesemissionen.

För emissionsgarantin utgår en garantiprovision om motsvarande femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning, eller motsvarande tjugo (20) procent vid ersättning i form av Aktier och Teckningsoptioner. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts. Teckningskursen för eventuella Aktier och Teckningsoptioner som emitteras till emissionsgaranter kommer motsvara den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under teckningsperioden för Företrädesemissionen, dock lägst teckningskursen i Företrädesemissionen.

Varje Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Bolagets B-aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 10 maj 2024 till och med den 23 maj 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,60 SEK. Nyteckning av B-aktier genom utnyttjande av Teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 27 maj 2024 till den 10 juni 2024.

Uppdatering: Double Bond Pharmaceuticals företrädesemission tecknades till cirka 42,92 procent med stöd av uniträtter, cirka 4,82 procent utan stöd av uniträtter och cirka 27,26 tecknades av emissionsgaranter.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Drug delivery-företag står inför notering

Medicinteknik-företaget DB Pharma som är verksamt inom drug delivery står inför en notering. Nyemissioner.se har ställt några frågor till grundare och VD Igor Lokot.