Nyemission i

Double Bond Pharmaceutical International AB

Ej tillgängligt

Double Bond Pharmaceuticals utvecklar en ny generation av läkemedel inom cancer, infektion och autoimmuna sjukdomar.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:14. För varje en (1) befintlig aktie, oavsett serie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen för Företrädesemissionen erhålles en (1) uniträtt. Fjorton (14) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av en B-aktie och en vederlagsfri teckningsoption.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Teckningsoptionen har en löptid på tretton (13) månader med rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie av serie B till kursen 8,50 kr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Drug delivery-företag står inför notering

Medicinteknik-företaget DB Pharma som är verksamt inom drug delivery står inför en notering. Nyemissioner.se har ställt några frågor till grundare och VD Igor Lokot.