Nyemission i

Digital Vision AB

Ej tillgängligt

Digital Vision erbjuder produkter för efterbearbetning av film/video och multimedia samt för distribution av bild och ljud.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 10:3.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser motsvarande 9,0 Mkr, motsvarande cirka 16,6 procent av nyemissionen, från Bolagets största ägare Yggdrasil AB, som äger 13,57 procent av aktiekapitalet. Därutöver har ett garantikonsortium tillsammans utställt en emissionsgaranti uppgående till ett belopp om 45,0 Mkr, motsvarande 83,4 procent av nyemissionen, vilken således är till fullo garanterad. Digital Vision gör även en kvittningsemission och en apportemission.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Digital Vision AB hittades