Nyemission i

Diamyd Medical AB

Diamyd Medical är verksamt inom läkemedelsutveckling, främst inriktat på diabetes. Diamyd Medical AB hette tidigare Diamyd Therapeutics AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:3. Aktieägare i Diamyd Medical har företrädesrätt att för tre (3) befintliga aktier teckna två (2) units, vardera bestående av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny aktie. Teckningsoptionerna kan lösas in under perioden 1 november 2018 till och med den 30 november 2018 till en lösenkurs motsvarande 4,55 SEK per aktie.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Diamyd Medical
ytterligare cirka 44,7 MSEK före emissionskostnader.

Nyemissionen är till 80 procent garanterad genom garantiförbindelser.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Diamyd Medical AB hittades