Nyemission i

Dannemora Mineral AB

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga målsättning är att återuppta driften i Dannemora järngruva.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 5:4. För varje A- eller B-aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya B-aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen är till fullo säkerställd genom teckningsåtaganden (3,4 procent) och garantier (96,6 procent) utfärdade av ett garantikonsortium sammansatt av Pareto Öhman) bestående av svenska och internationella investerare.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Swedbank First Securities träffsäkra rekommendation

Swedbank First Securities kraftiga säljrekommendation på Dannemora Mineral-aktien för två månader sedan blev väldigt lyckad.

Kraftig säljrekommendation på Dannemora Mineral

Swedbank First Securities sätter en kraftig säljrekommendation på Dannemora Mineral-aktien. Under hälften av aktuellt aktiepris i nyemissionen.