Kraftig säljrekommendation på Dannemora Mineral

Swedbank First Securities sätter en kraftig säljrekommendation på Dannemora Mineral-aktien. Under hälften av aktuellt aktiepris i nyemissionen.

Dannemora Mineral är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Företaget har drabbats av en del problem och gör med start idag [u][url=http://nyemissioner.se/nyemission/dannemora_mineral_ab/1527]en nyemission på 211 Mkr[/url][/u] till [b]11 kr[/b] per aktie.

Swedbank First Securities avråder dock kraftigt från aktien genom att sänka sin riktkurs till [b]5 kr[/b], från tidigare 10 kr.

”Vår beräkning indikerar att aktien är väsentligt övervärderad och vi upprepar vår säljrekommendation”

”Vi ser en potentiell risk för att den nuvarande skuldbördan överstiger värdet av Dannemoras tillgångar, och därför inte lämnar något överskottsvärde till aktieägarna”

Motivationen för den upprepade säljrekommendationen och kraftiga sänkningen av riktkursen är att Dannemora Mineral har justerat upp sin produktionskostnadsprognos för år 2015 från 270 Mkr till 297 Mkr. Utöver det väntar sig bolaget ett lägre utbyte av gruvan än tidigare, vilket gör att den förväntade livslängden blir kortare.

Swedbank First Securities tar även upp att Dannemora Mineral med nuvarande skuldsättning är väldigt känsligt för hur upprampningsprocessen går och hur järnmalmspriset utvecklas.

Se även: [u][url=http://nyemissioner.se/video/dannemora_mineral__intervju_med_vd_ralf_nord%C3%A9n/48]Intervju med Dannemora Minerals VD som tillträdde i december[/url][/u]

Dannemora Mineral AB

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga målsättning är att återuppta driften i Dannemora järngruva.