Nyemission i

Crown Energy AB

Ej tillgängligt

Crown Energy äger 85 % av SmarTee S.a.r.l., vilket är moderbolag till AccYouRate Group Crown som kan addera medicinska funktioner till t-shirts. Crown Energy AB hette tidigare Benchmark Förvaltnings AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Nyemission med kvittningsrätt av skulder riktad till Bolagets huvudägare, Ulrik Jansson via bolag.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Samtidigt som denna kvittningsemission gör Crown Energy en företrädesemission och en riktad emission.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Tre kommande udda noteringar

Det är låg aktivitet på noteringsmarknaden så vi tar en trio med kommande noteringar som på ett eller annat sätt känns något udda.