Tre kommande udda noteringar

Det är låg aktivitet på noteringsmarknaden så vi tar en trio med kommande noteringar som på ett eller annat sätt känns något udda.

SmarTee/AccYouRate Group – Kan skriva ut sensorer på textilier för olika medicintekniska användningsområden. Bolaget noteras genom att köpas upp av Crown Energy på NGM Equity. Det är inget omvänt förvärv då Crown Energy betalar med kontanter, vilket Crown Energy har efter att ha sålt sin verksamhet. Crown Energy köper 85 % av SmarTee/AccYouRate för 163 miljoner euro, plus eventuell tilläggsköpeskilling.

KruSwiss Agro – Tillverkar och säljer CBD- och hampa-produkter. Företaget äger hela kedjan från frö till slutprodukt. Baserat i Schweiz och med produktion i Sydafrika och Zimbabwe. Använder Dividend Sweden för en ägarspridning. Ska notera sig på First North under första halvåret.

Spherio – Erbjuder en teknisk plattform där modeföretag kan sälja second hand-kläder. Verksamheten var noterade med Spherio Group AB som dock ger bort sin plats på First North och flyttar verksamheten till Spherio AB som delas ut och ska noteras på nytt. Det senaste är att bolaget ingått ett avtal om att uppta ett konvertibellån på 4 Mkr som vid full konvertering ger långivarna 74 % av bolaget.


Läs även:

Två spritbrännerier och två ölbryggerier med noteringsplaner

Gaming och hushållsprodukter noteras i närtid, grönsaksodlare byter marknadsplats

Crown Energy AB

Crown Energy äger lite allt möjligt. Bolaget äger i skrivande stund 85 % av SmarTee S.a.r.l., vilket är moderbolag till AccYouRate Group som kan addera medicinska funktioner till t-shirts. Bolaget uppger även att de arbetar med att minska klimatförändringar. Sedan är det något oklart, bolaget uppger att de tillahandahåller internationella företag inom fastigheter och tjänster. Och så äger man energireserver som är under försäljning. Crown Energy AB hette tidigare Benchmark Förvaltnings AB.