Nyemission i

Crown Energy AB

Ej tillgängligt

Crown Energy äger 85 % av SmarTee S.a.r.l., vilket är moderbolag till AccYouRate Group Crown som kan addera medicinska funktioner till t-shirts. Crown Energy AB hette tidigare Benchmark Förvaltnings AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission till institutionella investerare och allmänheten.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Den riktade emissionen är till 100 procent säkerställd genom emissionsgarantier från externa investerare bestående av bland annat AB Traction, Knutsson Holdings AB, Bertil Lindkvist och Gabrielsson Invest AB.

Crown Energy gör samtidigt en företrädesemission och en kvittningsemission.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Tre kommande udda noteringar

Det är låg aktivitet på noteringsmarknaden så vi tar en trio med kommande noteringar som på ett eller annat sätt känns något udda.