Nyemission i

Crown Energy AB

Ej tillgängligt

Crown Energy äger 85 % av SmarTee S.a.r.l., vilket är moderbolag till AccYouRate Group Crown som kan addera medicinska funktioner till t-shirts. Crown Energy AB hette tidigare Benchmark Förvaltnings AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:12. Aktieägarna erhåller 1 teckningsrätt för vardera, på avstämningsdagen, 1 innehavd aktie varvid det krävs 12 teckningsrätter för teckning av 1 ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen är till 100 procent säkerställd genom teckningsförbindelser om 86,1 procent och emissionsgarantier om 13,9 procent från Crown Energys CFO/vice VD Andreas Forssell samt en extern investerare.

Förutom denna företrädesemission gör företaget även en riktad nyemission och en kvittningsemission.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Tre kommande udda noteringar

Det är låg aktivitet på noteringsmarknaden så vi tar en trio med kommande noteringar som på ett eller annat sätt känns något udda.