Nyemission i

Clean Industry Solutions Holding Europe AB

Ej tillgängligt

Clean Industry Solutions är ett holdingbolag som äger Industrial Solar och SolarSpring i Tyskland. Bolaget är en leverantör av anpassade kolfria energisystem för industrikunder världen över baserat på en bred portfölj av solenergiteknologier och kompletterande tekniker. SolarSpring erbjuder lösningar för vattenrening med fokus på termisk driven membrandestillation för resursåtervinning och avloppsrening i industrin. Clean Industry Solutions Holding Europe AB hette tidigare Industrial Solar Holding Europe AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1. En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen ger en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 2 MSEK och emissionsgarantier om cirka 12,9 MSEK, motsvarande totalt cirka 65 procent av Företrädesemissionen.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden från och med den 26 oktober 2023 till och med den 9 november 2023 mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie under perioden från och med den 9 oktober 2023 till och med den 23 oktober 2023, dock lägst 1,0 och högst 3,0 SEK per aktie.

Uppdatering: Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 65,0 procent, varav cirka 46,9 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 5,8 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Cirka 12,3 procent tecknades av emissionsgaranter. Genom företrädesemissionen tillförs Clean Industry Solutions cirka 14,9 Mkr före emissionskostnader.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Clean Industry Solutions skriver avsiktsförklaring på 5 miljoner euro

Clean Industry Solutions dotterbolag Industrial Solar har undertecknat en avsiktsförklaring med KEBE, en av Europas ledande tillverkare av takpannor, gällande ett heltäckande kontrakt om leverans av ett solprocessvärmesystem med ett ordervärde på 5 miljoner euro.

Tre mindre och en riktigt stor företrädesemission

Securitas gör en företrädesemission på 9,6 miljarder kronor. Pharmiva, Clean Industry Solutions och Eurocine gör mindre företrädesemissioner.