Tre mindre och en riktigt stor företrädesemission

Securitas gör en företrädesemission på 9,6 miljarder kronor. Pharmiva, Clean Industry Solutions och Eurocine gör mindre företrädesemissioner.

Pharmiva – Ett femtech-bolag som arbetar för en bättre vaginal hälsa genom att utveckla innovativa antibiotikafria behandlingar mot underlivsinfektioner. Gör en företrädesemisison på 9,88 Mkr till 1,80 kr per aktie. Teckningsperiod är 12-26 september.

Securitas – En ledande internationell aktör inom säkerhetslösningar med tjänster inom bevakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghet samt riskhantering. Gör nu en företrädesemission på 9583 Mkr till 46 kr per aktie. Teckningsperiod är 22 september – 11 oktober.

Clean Industry Solutions – Solenergi-bolag som driver verksamheten via två tyska dotterbolag som levererar lösningar för processvärme och rening av avlopps- och dricksvatten. Det senaste halvåret har omvärlden förändrats i en riktning som gör att bolagets lösningar efterfrågas mer. Vidare verkar bolaget ha tagit möjligheten när det plötsligt uppstod en stor efterfrågan och har även börjat leverera traditionella solcellsanläggningar. Företaget gör nu en företrädesemission på 23 Mkr till 1,50 kr per aktie till en pre-money-värdering på 23 Mkr. Teckningsperiod är 30 september – 14 oktober.

Eurocine – Utvecklar vaccin. Bolaget har två vaccinkandidater i sin portfölj – en profylaktisk vaccinkandidat mot Chlamydia trachomatis (Klamydia) och en terapeutisk vaccinkandidat mot Herpes simplexvirus typ 2 (HSV-2). Sedan ett år tillbaka är Thomas Eldered via sitt investmentbolag Flerie Invest AB delägare. Eurocine gör nu en företrädesemission på 7,8 Mkr till 75 öre per aktie till en pre-money-värdering på 13 Mkr. Teckningsperiod är 4-18 oktober.


Läs även:

Brighter handlas under emissionskursen

Företrädesemission för småspararnas favorit Soltech

Clean Industry Solutions Holding Europe AB

Clean Industry Solutions är ett holdingbolag som äger Industrial Solar och SolarSpring i Tyskland. Bolaget är en leverantör av anpassade kolfria energisystem för industrikunder världen över baserat på en bred portfölj av solenergiteknologier och kompletterande tekniker. SolarSpring erbjuder lösningar för vattenrening med fokus på termisk driven membrandestillation för resursåtervinning och avloppsrening i industrin. Clean Industry Solutions Holding Europe AB hette tidigare Industrial Solar Holding Europe AB.