Nyemission i

Cibus Nordic Real Estate AB

Ej tillgängligt

Cibus är ett fastighetsbolag med fokus på livsmedelsbutiker i Finland.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Nordea och Pareto Securities.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen tecknades av bl.a. AB Sagax, Bell Rock Capital Management, Clearance Capital och Fjärde AP-fonden.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

En fastighet som tillhör Cibus

Cibus förklarat på 20 minuter

Bolagsanalyspodden går igenom fastighetsbolaget Cibus vilken ger en bra förståelse för verksamheten. En unik sak med bolaget är att aktien ger utdelning varje månad.

Cibus är tillbaka på noteringskursen – nu är det köpläge

Cibus-aktien ger 10 procent i direktavkastning efter den stora kursnedgången och en stor del av den finansiella osäkerheten är borta efter emissionen. Dagens industri ger en köprekommendation.

Köp Cibus – Som en växande preferensaktie med låg risk

Dagens Industri ger idag en köprekommendation till Cibus på First North. Utdelning motsvarar idag 7 % och betalas ut per kvartal, och till skillnad från en preferensaktie så är man här med på tillväxten.