Cibus förklarat på 20 minuter

En fastighet som tillhör Cibus

Bolagsanalyspodden går igenom fastighetsbolaget Cibus vilken ger en bra förståelse för verksamheten. En unik sak med bolaget är att aktien ger utdelning varje månad.

Bolagsanalyspodden går på drygt 20 minuter igenom fastighetsbolaget Cibus vilket ger en bra förståelse för verksamheten. En unik sak med bolaget är att aktien ger utdelning varje månad.

Cibus affärsidé är att förvärva, förädla och utveckla högkvalitativa fastigheter i Norden med livsmedelsbutiker och dagligvarukedjor som ankarhyresgäster för att kunna ge en stabil, konjunkturoberoende och ökande utdelning till sina aktieägare.

Cibus Nordic Real Estate AB

Cibus är ett fastighetsbolag med fokus på livsmedelsbutiker i Finland.