Nyemission i

Chosa Oncology AB

Ej tillgängligt

Chosa är ett danskt företag som siktar mot att förbättra den kliniska effekten av cancerläkemedel genom att använda en vidareutvecklad version av ett gammalt mycket effektivt läkemedel och kombinera det med precisionsanvändning. Chosa Oncology AB hette tidigare RhoVac AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1. Innehav av en (1) befintlig aktie i Bolaget ger en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen är fullt ut säkerställd genom teckningsåtaganden och emissionsgarantier. Bland de externa investerare som lämnat teckningsåtaganden och emissionsgarantier återfinns M2 Asset Management/Rutger Arnhult (cirka 89,1 Mkr) och Nordic Cross (cirka 24,9 Mkr), båda med ett långsiktigt intresse i RhoVac.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

RhoVac klarar utmaningarna i utvecklingen av terapeutiskt cancervaccin

RhoVac är ett bioteknikbolag som bedriver forskning och utveckling av immunterapi, mer specifikt vad man kallar terapeutiska cancervacciner. Alla utmaningar man mött har framgångsrikt klarats av. Nyemissioner.se har gjort en intervju med VD Anders Ljungqvist.