Nyemission i

Chosa Oncology AB

Chosa är ett danskt företag som siktar mot att förbättra den kliniska effekten av cancerläkemedel genom att använda en vidareutvecklad version av ett gammalt mycket effektivt läkemedel och kombinera det med precisionsanvändning. Chosa Oncology AB hette tidigare RhoVac AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Efter emissionen noteras RhoVac på Aktietorget.

En unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigande till teckning av en (1) ny aktie i bolaget.

En teckningsoption av serie TO 1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 8,30 kronor per aktie kontant.

Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 kan äga rum under perioden från och med den 15 november 2016 till och med den 6 december 2016.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

RhoVac klarar utmaningarna i utvecklingen av terapeutiskt cancervaccin

RhoVac är ett bioteknikbolag som bedriver forskning och utveckling av immunterapi, mer specifikt vad man kallar terapeutiska cancervacciner. Alla utmaningar man mött har framgångsrikt klarats av. Nyemissioner.se har gjort en intervju med VD Anders Ljungqvist.