Nyemission i

ChargePanel AB

ChargePanel (Repayal) erbjuder en mjukvaruplattform för laddning av elfordon. Plattformen erbjuder white label-lösning, anslutning till globalt roamingnätverk av laddstolpar, samt är oberoende av både elbolag och hårdvarutillverkare.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:7. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje aktie i bolaget. Sju (7) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av tre (3) aktier, tre (3) teckningsoptioner av serie TO1 samt tre (3) teckningsoptioner av serie TO2.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen omfattas till cirka 31 procent av teckningsförbindelser av Peter Persson (via bolag), KG Knutsson AB och Johan Nordin samt till cirka 50 procent av emissionsgarantiåtaganden som har lämnats av KG Knutsson AB. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 81 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Garantiersättning utgår med tio (10) procent av garanterat belopp vilket motsvarar cirka 0,7 MSEK.

Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO1 uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 19 augusti 2024 till och med den 30 augusti 2024, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,042 SEK) och högst 3,23 SEK. Teckningsoptionerna kan nyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 2 september 2024 till och med den 13 september 2024.

Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO2 uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 17 februari 2025 till och med den 28 februari 2025, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,042 SEK) och högst 3,76 SEK. Teckningsoptionerna kan nyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 3 mars 2025 till och med den 14 mars 2025.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till ChargePanel AB hittades