Nyemission i

Catena AB

Ej tillgängligt

Catena ska på ett hållbart sätt och genom samarbete utveckla effektiva logistikanläggningar som försörjer storstadsregioner i Skandinavien.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Carnegie, Swedbank och Van Lanschot Kempen.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Efter att börsen stängt inledde Catena en riktad emission på 4 660 344 aktier.

Bolagets näst största ägare, WDP Invest NV, ett dotterbolag till Warehouses de Pauw NV/SA, har indikerat att de ska teckna sin pro rata-andel på 10,1 %.

Uppdatering: Catena sålde 4 660 344 aktier till 450 kr per aktie och fick in 2 097 Mkr.

Teckningskursen motsvarar en premie om 2,0 procent mot det volymvägda genomsnittspriset (VWAP) för aktien under de senaste tio handelsdagarna (440,99 kronor) och en rabatt om 2,3 procent i förhållande till stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 12 mars 2024 (460,40 kronor) samt en premie på 14,7 procent mot EPRA NRV per aktie i Catena, vilket uppgick till 392,17 kronor den 31 december 2023.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Catena är fastighetsaktien med lågt pris och där verksamheten står stabilt

Dagens Industri ger en köprekommendation till fastighetsbolaget Catena. Prislappen är låg och känslighetsanalysen visar att verksamheten står stabilt.