Catena är fastighetsaktien med lågt pris och där verksamheten står stabilt

Dagens Industri ger en köprekommendation till fastighetsbolaget Catena. Prislappen är låg och känslighetsanalysen visar att verksamheten står stabilt.

Analytikern lyfter fram att bolaget har en låg belåning, har inflationsskyddade fastighetsavtal och har fastigheter för e-handel med strukturell tillväxt.

”Helst vill man ha ett fastighetsbolag med låg belåning, hög andel kommersiella kontrakt som kan höja hyrorna med inflationen, starka hyresgäster, hög avkastning som klarar räntehöjningen samt gärna en strukturell tillväxt. 

I Catena fastigheter hittar man allt det här.”

Läs även:

Ytterligare köprekommendation till RevolutionRace

ABAS noteringserbjudande är för högt prissatt i aktuellt marknadsklimat

Catena AB

Catena ska på ett hållbart sätt och genom samarbete utveckla effektiva logistikanläggningar som försörjer storstadsregioner i Skandinavien.