Nyemission i

Castellum AB

Ej tillgängligt

Castellum är ett fastighetsbolag verksamt i fem tillväxtregioner i södra Sverige och i Danmark. Företaget är inriktat på kommersiella fastigheter.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:2. De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Två (2) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Castellum ska göra en företrädesemission på 10 Mdkr under andra kvartalet 2023. 1-15 maj är dummy-datum, exakta datum har i skrivande stund ännu inte kommunicerats.

Akelius Residential Property AB (publ), som är Bolagets största aktieägare och representerar 12,8 procent av aktierna och rösterna i Castellum (exklusive egna aktier som ägs av Castellum), har åtagit sig att rösta för styrelsens förslag på årsstämman och att teckna sin pro rata-andel (12,8 procent) av företrädesemissionen. Därutöver har Akelius Residential Property AB (publ) ingått ett garantiåtagande att, enligt vissa villkor, teckna ytterligare 29,1 procent av företrädesemissionen utan teckningsrätter.

Citigroup Global Markets Europe AG och Nordea Bank Abp, filial i Sverige har ingått ett s.k. standby underwriting-avtal, enligt sedvanliga villkor, för den återstående delen av företrädesemissionen, vilket planeras ersättas av ett underwriting-avtal i samband med beslutet om att genomföra företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed fullt säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden.

Uppdatering: Teckningsperioden är 15-29 maj 2023 och priset per aktie 62 kr.

Uppdatering: Castellums företrädesemission tecknades till 98,7 % med företrädesrätt och 54,4 % utan.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Tre företrädesemissioner till pressad värdering

Tre företag som just nu gör företrädesemissioner till pressade värderingar är FSport, Precise Biometrics och Castellum.

Intervju med vd för Castellum

Fastighetsbolaget Castellum presenterade idag en stark rapport och höjer utdelningen till 6,1 kr per aktie. Intervju med vd Henrik Saxborn efter att rapporten släppts.