Nyemission i

Briox AB

Briox utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i Europa. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst. Briox AB hette tidigare FINT AB. FINT AB hette tidigare Fortnox International AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt för aktieägare i Fortnox AB. 2 befintliga aktier i Fortnox AB berättigar till teckning av 1 ny aktie i Fortnox International AB.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolaget har ansökt om listning på Nordic-MTF.

Uppdatering: Emissionen tecknades till ca 18 Mkr. Sammanräkningen i Fortnox Internationals nyemission riktad till Fortnox AB:s aktieägare visar att 9,8 miljoner aktier tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har 3,8 miljoner aktier tilldelats personer som tecknat aktier utan företrädesrätt. I samband med emissionen har bolagets VD Jan Älmeby kvittat en fordran på 4,7 MSEK mot 4,7 miljoner aktier.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Börsveckan rekommenderar investerare att inte delta i Briox företrädesemission

Briox gör en företrädesemission. Tidningen Börsveckan har gjort en analys av företaget och rekommenderar att investerare säljer aktien.

Fundersam man

Briox gör företrädesemission till högre pris än marknadskursen

Det kapitalkrävande tillväxtbolaget Briox som har sitt ursprung i Fortnox gör en företrädesemission med en teckningskurs som satts högre än marknadskursen. Är det dags för Briox att äntligen göra samma resa som Fortnox gjort i Sverige?