Nyemission i

BrainCool AB

Ej tillgängligt

BrainCool erbjuder produkt för hjärnkylning inom indikationerna stroke, hjärtstillestånd samt neonatalvård.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 4:9. Innehav av en (1) aktie ger till en (1) teckningsrätt och nio (9) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

BrainCool har erhållit teckningsåtaganden från samtliga styrelseledamöter och ett flertal aktieägare, om totalt 20,7 MSEK, motsvarande cirka 24,1 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsåtaganden.

BrainCool har även ingått avtal med ett antal befintliga aktieägare om garantiåtaganden om totalt 26,3 MSEK, motsvarande cirka 30,7 procent av Företrädesemissionen. BrainCool har slutligen ingått avtal med två externa garanter om garantiåtaganden om 23 MSEK, motsvarande cirka 26,8 procent av Företrädesemissionen. För garantiåtagandena från de befintliga aktieägarna utgår kontant ersättning om 6 procent på garanterat belopp och för garantiåtagandet från de externa garanterna utgår kontant ersättning om 8 procent av garanterat belopp.

Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsåtaganden och garantiåtaganden uppgående till 70 MSEK, motsvarande cirka 81,6 procent av Företrädesemissionen.

För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov och för att kunna fortsätta med pågående kostnadsreduceringsprojekt och industrialiseringsprojekt fram till att emissionslikviden från Företrädesemissionen erhållits har Bolaget tagit upp ett brygglån om totalt 20 MSEK från Buntel AB. Förfallodagen infaller det tidigaste av i) två bankdagar efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket och, ii) 10 oktober 2024. Som ersättning för lånet utgår en uppläggningsavgift om 4,0 procent samt en ränta om 1,0 procent per påbörjad 30-dagarsperiod.

Uppdatering: Braincools företrädesemission tecknades till totalt 171,0 %. 95,2 % med företrädesrätt och 75,8 % utan.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Braincool behöver närmare 100 Mkr – olagligheter har skett

Braincool släppte på fredagskvällen en klusterbomb till pressmeddelande. Flera olagligheter har skett i bolaget och nu ska man ta in 85-95 miljoner kronor i en företrädesemission.