Braincool behöver närmare 100 Mkr – olagligheter har skett

Braincool släppte på fredagskvällen en klusterbomb till pressmeddelande. Flera olagligheter har skett i bolaget och nu ska man ta in 85-95 miljoner kronor i en företrädesemission.

Braincool släppte på fredagskvällen en klusterbomb till pressmeddelande. Flera olagligheter har skett i bolaget och nu ska man ta in 85-95 miljoner kronor i en företrädesemission.

Personen som fram tills nyligen var VD och styrelseledamot och fram till fredagskvällen Head of Commercial Operations avskedades med omedelbar verkan. Orsaken är att fd VD, när han var VD och styrelseledamot, har överfört miljonbelopp från bolagets konto till sitt privata konto, ett belopp som idag uppgår till 7,65 miljoner kronor. Bolaget uppger att det är ett lån som han i hemlighet har gett till sig själv genom en förfalskad betalning. Bolaget skriver att de förväntade sig att få tillbaka pengarna men att kl 18 i fredags så hade bara en mindre summa kommit och att bolaget därför har polisanmält fd VD.

Bolaget har vidare gått igenom pressmeddelanden två år bakåt i tiden och konstaterat att pressmeddelandet som publicerades den 29 juni 2023 om att bolaget erhållit ”Breakthrough Device Classification for new stroke therapy from FDA” inte stämmer, bolaget har inte erhållit någonting. Det bolaget hade gjort var att skicka in en ansökan. Det uppenbara syftet med att skicka ut sådan typ av falsk information till aktiemarknaden är att man vill pumpa upp aktiekursen, vilket självklart är motsatsen till lagligt. Det är för övrigt väldigt konstigt om övriga i ledningen och styrelsen skulle ha trott att bolaget skulle ha erhållit detta viktiga godkännande, det skulle i princip behöva innebära att fd VD drev viktiga delar av verksamheten helt utan inblandning av andra personer på företaget.

Tuffa förutsättningar – stora ägare ger sitt stöd

Braincool behöver ersätta de närmare 8 miljoner kronor som fd VD överfört till sitt bankkonto. Vidare räknade bolaget med att i april få 16 miljoner kronor från de optioner fd VD hade, men de optionerna har bolaget makulerat.

Bolaget behöver vidare kapital för sin expansion. Vidare behöver bolaget stärka sin finansiella ställning för att uppfylla villkoren för att göra avrop på det lån som bolaget fått från EIB.

Bolaget skriver att de totalt behöver göra en emission på 85-95 miljoner kronor och att det till största del ska göras som en företrädesemission. Efter skandalen som nu briserat så kommer det bli tufft att göra kapitalanskaffningen.

På söndagskvällen kom ett litet styrketecken i alla fall. Sex av bolagets största ägare som tillsammans äger 21,8 procent meddelade att de kommer att teckna minst sin pro rata-andel.

AktieägareÄgarandel %
Landia AB7,5
Carnegie Fonder4,3
Karl Perhagen3,8
Bolite Invest AB (delägt av Oscar Engellau)2,5
Björn Bratlie AS2,2
Zonda Partners1,5
Summa21,8
Braincool-ägarna som kommer att teckna minst sin pro rata-andel i emissionen.

Braincool-aktien stängde på 3,80 kronor i fredags, vilket gav bolaget ett börsvärde på 667 miljoner kronor.

BrainCool AB

BrainCool erbjuder produkt för hjärnkylning inom indikationerna stroke, hjärtstillestånd samt neonatalvård.