Nyemission i

Bergs Timber AB

Bergs Timbers affärside är att utifrån sina kunders behov producera sågade och vidareförädlade trävaror, grundat på de råvarumässiga förutsättningar som finns i närområdet.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 13:1. Varje befintlig aktie i Bergs Timber berättigar till tretton (13) teckningsrätter och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Befintliga aktieägare har genom en kombination av teckningsförbindelser och emissionsgarantier tillsett att företrädesemissionen är fullt garanterad.

Danske Bank är finansiell rådgivare och Advokatfirman Törngren Magnell är juridisk rådgivare till Bergs Timber i samband med företrädesemissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Bergs Timber AB hittades