Nyemission i

BeammWave AB

Ej tillgängligt

BeammWave utvecklar och erbjuder en integrerad krets och tillhörande system för en antenn som digitalt kan rikta signalen, vilket kraftigt ökar kapaciteten. Fokus är 5G och IoT.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1. Varje befintlig aktie per avstämningsdagen ger en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av en (1) B-aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 2024B.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från ett antal av Bolagets befintliga aktieägare, däribland Concejo AB, samt medlemmar av Bolagets styrelse och ledningsgrupp, uppgående till cirka 8,0 MSEK, motsvarande cirka 20,2 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal med ett antal befintliga aktieägare och nya investerare om emissionsgarantier, som består dels av en så kallad top-downgaranti om cirka 3,0 MSEK, motsvarande cirka 7,5 procent av Företrädesemissionen, dels en så kallad bottengaranti om cirka 15,7 MSEK, motsvarande cirka 39,8 procent av Företrädesemissionen. Genom bottengarantin säkerställs, förutsatt att teckning sker minst motsvarande teckningsförbindelserna, att cirka 60,0 procent av Företrädesemissionen tecknas och betalas. Genom toppgarantin säkerställs, förutsatt att teckning sker minst motsvarande teckningsförbindelserna och bottengarantin, att 67,5 procent av Företrädesemissionen tecknas och betalas.

För både topp- och bottengarantiåtagandena utgår ersättning om 12 procent av garanterat belopp i kontant ersättning. I stället för kontant ersättning kan garanterna välja att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Om garanterna väljer att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier uppgår garantiersättningen i stället till 16 procent av garanterat belopp. Teckningskursen för eventuella aktier som emitteras till garanterna ska motsvara den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen (6 – 20 maj 2024), dock aldrig lägre än teckningskursen i Företrädesemissionen.

Varje teckningsoption av serie TO 2024B berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 2 – 13 december 2024 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under en period om tio (10) handelsdagar omedelbart föregående första dagen i lösenperioden, dvs. under 18 – 29 november 2024, dock lägst 3,0 SEK och högst 6,0 SEK per aktie.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

BeammWave ger mobilnäten en enorm kapacitet med digital teknik

BeammWave släpper loss kraften i de nya mobilnäten genom att digitalisera det som branschen fortfarande gör analogt. BeammWave gör en IPO på 60 Mkr och noterar sig på First North. Vi har därför ställt några frågor till vd Stefan Svedberg.