Nyemission i

B & M Impex AB

BM Impex är specialist på att utveckla och förbättra flödet av prefabmaterial – hela vägen från ritning till monteringen på plats. Den färdiga stommen kan sedan kläs med flera alternativa produkter ur ett omfattande kompletteringssortiment. För kunden innebär det effektiva och kvalitetssäkrade lösningar levererade i rätt tid.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:2. Innehav av en (1) aktie ger en (1) teckningsrätt och två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till B & M Impex AB hittades