Nyemission i

Axlon Group AB

Ej tillgängligt

Axlon utvecklar, marknadsför och säljer innovativa produkter och lösningar för sluten kontanthantering. Produkterna kännetecknas av säkerhet, effektivitet och enkelhet. Axlon Group AB hette tidigare Magic House AB. Axlon International AB gjorde ett omvänt förvärv av Magic House AB som var noterat på Aktietorget.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 15:7. 7 befintliga aktier ger rätten att teckna 15 nya units. 1 unit innehåller 1 aktie och 1 teckningsoption.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Varje 1 teckningsoption berättigar till nyteckning av 1 ny aktie med teckningskurs 0,50 kr under perioden 1 maj - 31 maj 2011.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Axlon Group AB hittades