Nyemission i

Artificial Solutions International AB

Artificial Solutions är verksamt inom kommersiell Conversational AI, en form av artificiell intelligens som möjliggör för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och uppkopplade saker i vardagliga, människolika naturliga språk via röst, text, beröring eller gester. Artificial Solutions International AB hette tidigare Indentive AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 5:3. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av tio (10) nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Vissa av Bolagets aktieägare, inklusive personer ur styrelse och ledning såsom Åsa Hedin (styrelseordförande), Per Ottosson (VD) och Fredrik Törgren (CFO) samt vissa externa investerare har åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen. Dessa teckningsåtaganden uppgår sammanlagt till cirka 14,3 MSEK, motsvarande cirka 55,8 procent av Företrädesemissionen.

Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Teckningsförbindelserna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Härutöver har Bolaget erhållit icke-bindande avsiktsförklaringar att teckna aktier i Företrädesemissionen till ett belopp om cirka 1,1 MSEK, motsvarande cirka 4,4 procent av Företrädesemissionen.

Sammantaget uppgår teckningsförbindelser och icke-bindande avsiktsförklaringar till cirka 15,4 MSEK, motsvarande cirka 60,2 procent av Företrädesemissionen.

Uppdatering: 164 000 450 aktier, motsvarande cirka 96 procent av erbjudna aktier, har tecknats med stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen. Därtill har teckningsanmälningar för 120 011 591 aktier, motsvarande cirka 70 procent av erbjudna aktier, mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Därmed visar utfallet för Företrädesemissionen att teckningsintresse motsvarande totalt cirka 166 procent av Företrädesemissionen förekommit.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Intervju med IoT-företaget som står inför en notering

Internet of Things-företaget Indentive står inför en notering på First North och vi har därför gjort en intervju med vd Lars-Thomas Rasmussen för att få veta lite mer om verksamheten.

Internet of Things, ip-telefoni och tomatodling gör nyemissioner

Fyra företag som gör nyemissioner är Indentive, NorInvent, Challenger Mobile och Peckas Naturodlingar. Tre av dem står inför en notering.