Intervju med IoT-företaget som står inför en notering

Internet of Things-företaget Indentive står inför en notering på First North och vi har därför gjort en intervju med vd Lars-Thomas Rasmussen för att få veta lite mer om verksamheten.

Vad gör Indentive?

Indentive är ett snabbväxande techbolag specialiserat på IoT-teknologi (Internet of Things) där vår ambition är att skapa riktig nytta av teknikens möjligheter. Vi har länge sett smarta prylar på marknaden men den riktiga nyttan för slutkunden och samhället har inte synliggjorts. Det var med den insikten som vi utvecklade vår IoT-plattform Connective. Den ska knyta samman redan befintliga uppkopplade enheter och skapa riktigt smarta tjänster som förenklar, förbättrar och effektiviserar för individen, företaget och staden.

Ni har även en konsultverksamhet sedan tidigare, hur ser ni på den framåt?

Vår konsultverksamhet kommer vara viktig för oss även i fortsättningen. Där har vi spetskompetens och levererar löpande konsultlösningar till våra kunder. Inom området har vi också utvecklingen och driften av Connective. Spetskunskapen som finns i det här affärsområdet är också viktig att vi för över till Connective-området, så att vi fortsätter vara innovativa i alla våra segment.

Kan du berätta vad Connective är?

Vi lanserade Connective under 2017 och det är en egenutvecklad och banbrytande IoT-plattform för tjänster inom smart city, smarta hem, vård och omsorg m.m. I plattformen kan vi samla många olika uppkopplade enheter som erbjuder smarta tjänster så att man kan hantera dem från en enda app. Vi kan även koppla ihop dessa tjänster med varandra för att skapa nya. Connective är en unik plattform som syr ihop den infrastrukturen som krävs för att vi ska kunna skapa ett enklare, säkrare, effektivare och bättre liv och samhälle.

För en privatperson kan Connective bidra till ett smartare hem där larmet stängs av automatiskt när du kommer hem, där du får en notis om det läcker någonstans eller att du kan låsa alla dörrar med ett knapptryck innan du går och lägger dig. Det finns oändligt många tjänster att lägga till. Många av tjänsterna för det smarta hemmet kan få avgörande betydelse för om en äldre eller sjuk person ska klara vardagen och t.ex. bo hemma längre.

För en stad eller företag kan Connective bidra till stora tids-och kostnadsbesparingar och gagna hållbarhetsmål. Det kan t.ex. ske genom optimerad fastighetsstyrning, minskad energianvändning och en effektivare avfallshantering.

Med Connective kan vi också effektivisera och förbättra vård och omsorg. Vi kan t.ex. skapa trygghet för både en anhörig och en äldre eller sjuk person genom att den anhörige får en notis i mobilen om den äldre bryter sitt beteendemönster, har glömt att låsa dörrarna om natten eller om status på hälsan har försämrats. Vi kan också skapa förutsättningar för bättre digital vård där vården t.ex. kan direktbevaka patienten som då kan få vara kvar hemma.

Hur ser affärsmodellen ut för Connective?

Här skiljer vi oss från de få konkurrenter som finns. Istället för att erbjuda vår tjänst till slutkunden direkt så erbjuder vi den till operatörsmarknaden, t.ex. stadsnät, telekomoperatörer, bredbandsoperatörer och elbolag. De erbjuder i sin tur tjänsterna till slutkunden. Genom få samarbeten når vi därmed ut till en stor mängd slutkunder. Affärsmodellen grundar sig på månadsintäkter från slutanvändarna samt intäktsdelning med tjänsteleverantörerna. Det ger en betydande potential att bygga en stark bas med återkommande intäkter år efter år.

Vad är er största utmaning med att sprida och tjäna pengar med Connective?

Vi behöver visa nyttan med IoT och göra tekniken användarvänlig. Det kommer många IoT-bolag just nu som erbjuder smarta tjänster för just sin produkt, t.ex. kan du få en notis i mobilen när din tvättmaskin är färdig. Men vad är nyttan med det? Nyttan blir när notisen säger; ”Dina solpaneler alstrar mycket energi nu. Ska vi sätta igång tvättmaskinen så att du tvättar gratis?”. Vi behöver automatisera och koppla ihop enheter för att skapa verklig nytta. Det är det vi behöver visa slutkunden så att vi får en större efterfrågan. Avgörande är också att lätt att använda.

Hur ser er pipeline ut idag och vad har ni för mål under 2018?

Vår bedömning är att vi står inför en stark tillväxt med snabb expansion i Sverige och senare Europa och övriga världen. Vid utgången av 2020 beräknar bolaget att man har drygt fem miljoner användare uppkopplat till Connective. Under 2018 ska vi ha minst en internationell operatör med minst 250 000 slutkunder samt nå positivt kassaflöde.

Ett 20-tal svenska operatörer, stadsnät och elbolag har redan deklarerat sin avsikt att integrera Connective i sitt tjänsteutbud och vårt mål är att infrastrukturen ska vara branschstandard i Sverige i framtiden. Vi ser också ett intresse från den internationella marknaden och där pågår förhandlingar.

Ni gör en nyemission på ca 30 Mkr inför er notering på Nasdaq First North, vad ska pengarna användas till?

Indentive planerar att använda emissionslikviden för finansiering av utveckling och marknadsbearbetning avseende Connective med fördelningen 65 % finansiering av utveckling och 35 % marknadsbearbetning.

Slutligen, vad vill du säga till de som funderar på att investera i Indentive?

IoT-marknaden växer i rekordfart och enligt studier beräknas vi ha 50 miljoner uppkopplade enheter i världen inom tre år. Genom att automatisera och koppla ihop dessa kan vi skapa en stor tids-och kostnadseffektivitet och här finns det en stor potential för oss. När slutkunden förstår värdet av tekniken kommer de vilja ha mer.

Vi kan också den här marknaden utan och innan och vi har starka relationer med operatörsmarknaden, där många av våra anställda har arbetat. Det ger oss goda förutsättningar att fortsätta växa i det segmentet.

Gällande Connective så är det den enda öppna IoT-plattformen på marknaden än så länge. Vi kommer se konkurrenter framöver men vi har åtminstone 18 månaders försprång. Vi har också en driven organisation med människor som brinner för att förändra och utveckla och det kommer vara oss till gagn när vi sen får konkurrenter.

Läs mer om Indentives nyemission och notering.

Artificial Solutions International AB

Artificial Solutions är verksamt inom kommersiell Conversational AI, en form av artificiell intelligens som möjliggör för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och uppkopplade saker i vardagliga, människolika naturliga språk via röst, text, beröring eller gester. Artificial Solutions International AB hette tidigare Indentive AB.