Internet of Things, ip-telefoni och tomatodling gör nyemissioner

Fyra företag som gör nyemissioner är Indentive, NorInvent, Challenger Mobile och Peckas Naturodlingar. Tre av dem står inför en notering.

Indentive – Har skapat en mjukvarutjänst som kopplar ihop alla IoT-prylar på en och samma plattform. Gör det enkelt att köpa och styra tjänsterna för användarna och ger operatörer en ny intäktskälla när marginalerna pressas. Gör nu en pre-ipo-emission med sista teckningsdag den 28 februari. Ska notera sig på First North senare i år.

NorInvent – Ett medicintekniskt forskningsbolag som utvecklar drug delivery-plattformar baserade på kolhydrater. Gör nu en nyemission inför sin notering på Aktietorget under första halvan av april.

Challenger Mobile – Erbjuder mobil ip-telefoni som white label-tjänst åt andra företag. Gör en företrädesemission på 11,8 Mkr till 22 öre per aktie med sista teckningsdag den 9 mars. Noterad på Aktietorget.

Peckas Naturodlingar – Ska odla tomater och fisk med akvaponi-odlingar runt om i Sverige. Gör en nyemission på 12,5 Mkr med start den 6 mars. Meddelade denna vecka även att de ska notera sig på NGM Nordic-MTF under innevarande år.

Läs även: Intervaccs första produkt har genomgått lyckade kliniska prövningar

Artificial Solutions International AB

Artificial Solutions är verksamt inom kommersiell Conversational AI, en form av artificiell intelligens som möjliggör för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och uppkopplade saker i vardagliga, människolika naturliga språk via röst, text, beröring eller gester. Artificial Solutions International AB hette tidigare Indentive AB.