Nyemission i

AroCell AB

Ej tillgängligt

AroCells tester upptäcker cancer på ett tidigt stadium. AroCells teknologi bygger på en unik metod att mäta hur aggressiv en cancertumör är genom att mäta hur snabbt tumören växer. Detta görs genom Bolagets test TK 210 med ett enkelt blodprov, för att kontrollera återfall av cancer eller för att avgöra om en cancerbehandling fungerar eller inte.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:2. För varje 1 befintlig aktie, erhålls 1 uniträtt. Innehav av 4 uniträtter berättigar till teckning av 1 unit. 1 unit består av 2 nya aktier och 1 vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1 berättigande till teckning av vardera 1 ny aktie i bolaget.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

2,6 Mkr av emissionen är genom teckningsåtaganden och garantiteckning säkrad. Innehav av en (1) teckningsoption TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 2,50 kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med 15 maj 2012 till och med 28 november 2012. Om teckningsoptionerna används fullt ut får bolaget in ytterligare 4,8 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Svenskt diagnostikbolag siktar mot USA

AroCells unika teknologi lindrar cancerpatienters lidande och sänker kostnaden för vårdgivare. Just nu befinner sig bolaget i en spännande fas – med siktet inställt på den amerikanska marknaden.