Svenskt diagnostikbolag siktar mot USA

AroCells unika teknologi lindrar cancerpatienters lidande och sänker kostnaden för vårdgivare. Just nu befinner sig bolaget i en spännande fas – med siktet inställt på den amerikanska marknaden.

Diagnostikbolaget AroCell har utvecklat en teknologi som möjliggör att cancerpatienter tidigt får veta om de svarar på cellgiftsbehandling eller inte. Teknologin används i det CE-märkta testet TK 210 ELISA som mäter koncentrationen av biomarkören TK1 i blodet, vilket ger ett tidigt behandlingssvar. Testet användas framförallt på bröstcancerpatienter, men har även stor potential inom andra solida tumörer.

– Vi kallar det för tidigt terapisvar och det innebär att patienten 48 timmar efter andra cellgiftsbehandlingen får veta om behandlingen har effekt eller inte. Om behandlingen inte är effektiv kan den avbrytas och patienten får möjlighet att ta del av en annan behandling. Vår produkt betyder mindre lidande och bättre behandling, säger Michael Brobjer, vd på AroCell, och fortsätter:

– För vårdgivaren innebär det att man inte behöver lägga resurser på behandlingar som inte har önskad effekt. Vår vision är att produkten ska förbättra livskvaliteten, förlänga överlevnaden för patienten och sänka kostnaden för vårdgivaren.

AroCells analysteknologi är den enda på marknaden som är humanspecifik och inte korsreagerar TK från mitokondrier. Tack vare detta kan testet användas i både preklinisk och klinisk fas.

Läs nyheter om bolaget på Linkedin.

Nyemission ska ta produkten till USA

Nu blickar AroCell mot USA, som bolaget ser som sin huvudmarknad. Målet är att få sin produkt FDA-godkänd och därmed registrerad på den amerikanska marknaden. Därför genomför bolaget en nyemission om 54 miljoner kronor. Teckningsperioden är mellan 20 november och 4 december.

– Huvudsyftet med emissionen är att säkerställa en registrering på den amerikanska marknaden, men det ska också användas till marknadsföringsunderlag samt pris- och reimbursementstudier. Vi planerar också att stärka vår företagsorganisation med värdefulla rekryteringar, säger Michael Brobjer och avslutar:

– Vi har en unik teknologi inom ett område där det medicinska behovet är stort.  Arocell går nu in i en ny fas och vi ser gärna att fler aktieägare är med på resan.

Fakta

AroCell är listat på Nasdaq First North Growth Market och genomför nu en nyemission för att finansiera arbetet för att erhålla FDA-godkännande av AroCell TK 210 ELISA i USA. Emissionen är garanterad till 100 procent och kommer att inbringa cirka 54,4 MSEK före emissionskostnader. www.arocell.com

AroCell AB

AroCells tester upptäcker cancer på ett tidigt stadium. AroCells teknologi bygger på en unik metod att mäta hur aggressiv en cancertumör är genom att mäta hur snabbt tumören växer. Detta görs genom Bolagets test TK 210 med ett enkelt blodprov, för att kontrollera återfall av cancer eller för att avgöra om en cancerbehandling fungerar eller inte.