Nyemission i

AroCell AB

AroCells tester upptäcker cancer på ett tidigt stadium. AroCells teknologi bygger på en unik metod att mäta hur aggressiv en cancertumör är genom att mäta hur snabbt tumören växer. Detta görs genom Bolagets test TK 210 med ett enkelt blodprov, för att kontrollera återfall av cancer eller för att avgöra om en cancerbehandling fungerar eller inte.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Utan företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

AroCell planerar en listning på Aktietorget den 9 maj 2011.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Svenskt diagnostikbolag siktar mot USA

AroCells unika teknologi lindrar cancerpatienters lidande och sänker kostnaden för vårdgivare. Just nu befinner sig bolaget i en spännande fas – med siktet inställt på den amerikanska marknaden.