Nyemission i

Aprendere Skolor AB

Aprendere Skolor bedriver verksamhet inom grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, gymnasieskola och HVB-hem med grundskola.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Öppen för allmänheten. Varje (1) Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Aprendere Skolor noteras på First North den 28 september 2021.

4,3 Mkr är säkrat via tecknings- och garantiåtaganden.

Fyra (4) teckningsoptioner ger innehavaren rätten att under perioden från och med den 10 oktober 2022 till och med den 21 oktober 2022 teckna en (1) ny aktie i bolaget till en fast teckningskurs om 19,20 SEK per aktie.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Skolinspektionen anser att Aprendere Skolor har bristande lämplighet

Aprendere Skolor meddelade denna kväll att Skolinspektionen gett avslag på tre ansökningar då myndigheten anser att det finns bristande lämplighet utifrån ägar- och ledningsprövning.