Skolinspektionen anser att Aprendere Skolor har bristande lämplighet

Aprendere Skolor meddelade denna kväll att Skolinspektionen gett avslag på tre ansökningar då myndigheten anser att det finns bristande lämplighet utifrån ägar- och ledningsprövning.

Aprendere Skolor meddelade denna kväll att Skolinspektionen har gett avslag på ansökningar om utvidgning av utbildningserbjudandet på tre skolor. Motiven för avslagen uppges vara bristande lämplighet utifrån ägar- och ledningsprövning.

Här på Nyemissioner.se har vi högst begränsad kunskap om skolmarknaden. Bristande lämplighet utifrån ledningsprövning som pressmeddelandet tar upp skulle utan ytterligare information kunna tolkas som att problemet finns på skolorna, även om det verkar mindre troligt baserat på att det är tre olika skolor. Ägarprövningen får väl dock anses vara tydlig eftersom skolorna ägs av ett och samma företag.

Aprendere Skolor skriver i pressmeddelandet att bolagets ledning och styrelse nu kommer att påbörja en analys av vad avslagen kan få för konsekvenser för respektive skola samt för Aprenderes verksamhet i sin helhet.

Huvudägare är de två bröder som grundat företaget, de äger 41 procent vardera och är av naturliga skäl även styrelsemedlemmar.

Uppdatering: Styrelsemedlemmar avgår

Den 10 november meddelade Aprendere Skolor att de två grundarna samt en person som ingår i deras koncern kommer att lämna styrelsen på bolagsstämman den 18 december. Aprendere anger att det Skolinspektionens angivna problem är ”namngivna personer i ägar- och ledningskretsen samt huvudmannens förutsättningar att följa föreskrifter utifrån tidigare förelägganden.”

Bolaget skriver att de arbetar aktivt med kvalitetshöjande aktiviteter och att man har anlitat Mannheimer Swartling för juridisk rådgivning.

Om personer avgår från styrelsen så är delvis problemet avhjälpt. Men de två grundarna äger fortfarande större delen av företaget, så den delen är inte avhjälpt.

Uppdatering: Huvudägare begränsar sin rösträtt

Den 17 november meddelade Aprendere Skolor att huvudägarna avser att rösta för maximalt 9,8 procent (4,9 procent vardera) av det totala antalet utestående röster i Aprendere, dvs under den viktiga gränsen 10 procent.

Huvudägarna arbetar samtidigt med att få Skolinspektionen att ändra sitt beslut.

”Bellissima och Netsom kommer därefter att ompröva sitt ställningstagande i fråga om utövande av rösträtt, bland annat med hänsyn till utgången i den process som kommer att genomföras för att få till stånd en ändring av SI:s beslut.”

Aprendere Skolor AB

Aprendere Skolor bedriver verksamhet inom grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, gymnasieskola och HVB-hem med grundskola.