Nyemission i

ANTCO. Investment Group AB

Ej tillgängligt

ANTCO är ett investmentbolag som företrädesvis inriktar sig mot att investera och förvärva minoritetsandelar i primärt onoterade bolag inom branscherna e-handel, marknadsplatser, SaaS och radannonser med Sverige som huvudmarknad.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Kvittningsemission riktad till säljare av By Mates AB-aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

ANTCO köper 0,88 % av aktierna i By Mates AB och betalar med aktier.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Två nya noteringar och två listbyten innan nyår

ANTCO. Investment Group och Triona noteras innan nyår. CoinShares och Embracer Group flyttar sina noteringar till huvudlistan innan året är slut.

Eblitz Group blir delägare i noteringskandidaten ANTCO Investment Group

Investeringsföretaget eBlitz Group har blivit delägare i noteringskandidaten ANTCO Investment Group genom att sälja sitt innehav i fintech-bolaget Näktergal.