Eblitz Group blir delägare i noteringskandidaten ANTCO Investment Group

Investeringsföretaget eBlitz Group har blivit delägare i noteringskandidaten ANTCO Investment Group genom att sälja sitt innehav i fintech-bolaget Näktergal.

Investeringsföretaget eBlitz Group som är noterat på NGM Nordic SME har blivit delägare i noteringskandidaten ANTCO Investment Group genom att sälja sitt innehav på 1,21 % i fintech-bolaget Näktergal till ANTCO med aktier som betalning. Eblitz Group är efter detta ägare till 1,8 % i ANTCO. Grundare och huvudägare för ANTCO är Spotlight-noterade NanoCap Group.

ANTCO är ett investmentbolag som företrädesvis inriktar sig mot att investera och förvärva minoritetsandelar i primärt onoterade bolag inom branscherna e-handel, marknadsplatser, SaaS och radannonser med Sverige som huvudmarknad.

ANTCO. Investment Group AB

ANTCO är ett investmentbolag som företrädesvis inriktar sig mot att investera och förvärva minoritetsandelar i primärt onoterade bolag inom branscherna e-handel, marknadsplatser, SaaS och radannonser med Sverige som huvudmarknad.