Nyemission i

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget

Ej tillgängligt

AllTele levererar internet- och telefonitjänster till privatkunder samt små och medelstora företag. Det sker dels i egen regi och dels i samarbete med olika nät- och fastighetsägare samt i nära samarbete med TDC. AllTele idag den femte största leverantören av internettjänster till privathushåll i Sverige.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:3

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen är garanterad till 21 MSEK. Management, grundare och ett antal större aktieägare har förbundit sig att teckna ca 14 MSEK och Erik Penser Fondkommission har lämnat en garanti om 7 MSEK. Finansiella rådgivare till bolaget i samband med företrädesemissionen är Erik Penser Fondkommission och Experia Corporate Finance Advisors.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget hittades