Nyemission i

Alligator Bioscience AB

Ej tillgängligt

Alligator Bioscience är ett företag inom bioteknik som optimerar proteiner. Företaget har ett stort fokus på cancerbehandling.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:2. En (1) befintlig aktie i bolaget ger tre (3) teckningsrätter. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Alligator har erhållit teckningsförbindelser från ett urval av Bolagets större befintliga aktieägare, däribland Fjärde AP-fonden, Roxette Photo NV och Omentum S.A., uppgående till cirka 43 MSEK, motsvarande cirka 17 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier i form av en så kallad bottengaranti om cirka 188 MSEK, motsvarande cirka 73 procent av Företrädesemissionen, en så kallad toppgaranti om cirka 26 MSEK, motsvarande cirka 10 procent av Företrädesemissionen. Därtill har Öhman Fonder och samtliga medlemmar av Bolagets styrelse och ledning med aktieinnehav i Bolaget, inklusive Søren Bregenholt (VD), Anders Ekblom (styrelseordförande), Marie Svensson (CFO), Peter Ellmark (CSO) Veronica Wallin (styrelseledamot) och Hans-Peter Ostler (styrelseledamot), uttryckt sin avsikt att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen. Genom bottengarantin säkerställs, förutsatt att teckning sker minst motsvarande teckningsförbindelserna, att cirka 90 procent av Företrädesemissionen tecknas och betalas. Genom toppgarantin, förutsatt att teckning sker minst motsvarande teckningsåtagandena och bottengarantin, att 100 procent av Företrädesemissionen tecknas och betalas.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Lyckad börsnotering av Alligator – Intervju med VD

Det blev en lyckad börsnotering för Alligator Bioscience idag, intervju med VD direkt från börsgolvet.

Teckna Alligator Bioscience inför noteringen

Alligator Bioscience noterar sig på börsen den 23 november och bjuder inför det ut aktier. Vi sammanställer vad analytikerna säger.

Udda upplägg på nyemission hos Alligator Bioscience

Bioteknikföretaget Alligator Bioscience gör en riktad nyemission till en mindre krets investerare till något udda villkor.