Nyemission i

Agellis Group AB

Agellis är ett snabbt växande innovativt företag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem för processkontroll till i första hand den globala metall- och gruvindustrin.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:1

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Handel med teckningsrätter äger rum under perioden 23 mars till och med den 1 april 2009.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Agellis Group AB hittades