Nyemission i

Actic Group AB

Actic är en nordisk hälso- och fitnesskedja. Fokus är på marknaderna Sverige, Norge och Tyskland, men företaget har även närvaro i Finland, Island och Österrike. Actic Group AB hette tidigare Actic Topholding AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:5. Varje på avstämningsdagen innehavd aktie ger två (2) teckningsrätter. Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna en ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från vissa befintliga aktieägare uppgående till cirka 34,3 MSEK, motsvarande cirka 65,3 procent av den totala emissionslikviden i Företrädesemissionen. Därtill har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 18,2 MSEK, motsvarande cirka 34,7 procent av den totala emissionslikviden i Företrädesemissionen, med vissa av dessa befintliga aktieägare.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Intervju med Actic’s VD inför börsnoteringen

Fitness-kedjan Actic noterar sig på börsen imorgon, intervju på kvicka 2 minuter med VD Christer Zaar direkt från träningsgolvet.

Teckna Actic inför börsnoteringen

Fitnesskedjan Actic noterar sig på börsen och inför det bjuds aktier ut till marknaden. Hur ska en investerare agera? Vi sammanställer vad analytikerna säger om erbjudandet.

Tio företag som ska notera sig

Tio företag som planerar att notera sina aktier är Edgeware, Aligera, Power & Tower, Nuuka Solutions, Actic, The Great Wild, Modus Therapeutics, Tannak, ISR och QuiaPEG Pharmaceuticals.