Nyemission i

A+ Science Holding AB

A+ Science Holding AB är ett ägarbolag inom den internationella life science sektorn med fokus på tjänster inom klinisk forskning. A+ Science Holding AB hette tidigare Vita Nova Ventures AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 5:6. 1 befintliga aktie ger 1 teckningsrätt. För teckning av 5 aktier erfordras 6 teckningsätter.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Handel med teckningsrätter kommer att ske under perioden 26 april till 11 maj 2011.

Uppdatering: Teckningsperioden startar tre dagar senare än först planerat, dvs den 29 april 2011.

Uppdatering: Teckningsperiodens start flyttas till den 3 maj 2011.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till A+ Science Holding AB hittades