Nyemission i

1,618 Strict AB

STRICTs affärsidé är att skapa aktieägarevärde genom framgångsrik investeringsverksamhet som kompletteras med en vinstgivande rådgivningsverksamhet. Med fokus på vinstgivande bolag inom så kallade generationsskiftesbolag tar STRICT en aktiv roll och bidrar till respektive företag expansion. STRICT har även rollen som managementbolag till ett flertal av de företag som STRICT investerat i.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 5:3.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Strict gör samtidigt även en riktad nyemission på 1,9 Mkr till samma teckningskurs.

Uppdatering: Strict återkallar emissionen. Orsaken är att det inletts en förundersökning där företagets VD Mats Löfgren är delgiven misstanke om grovt svindleri. Ärendet är inte relaterat till Strict och gäller affärer från 2005. Löfgren anser sig vara oskyldig, men lämnar alla uppdrag relaterade till Strict.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till 1,618 Strict AB hittades