Fyra aktuella företrädesemissioner

Fyra företag som just nu gör företrädesemissioner är Eevia Health, Kancera, Sprint Bioscience och Smoltek.

Eevia Health – Utvinner växtextrakt som sedan säljs till företag som tillverkar kosttillskott, livsmedel och smink. Gör en företrädesemission på 21,6 Mkr till 1,50 kr per aktie. Teckningsperiod 1-15 november.

Kancera – Utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer. Gör en företrädesemission på 89,8 Mkr till 2 kr per aktie. Teckningsperiod är 1-15 november.

Sprint Bioscience – Utvecklar småmolekylära first-in-class-läkemedelsprogram med fokus på onkologi. Gör en företrädesemission på 29,9 Mkr med möjlig överteckning på 2,5 Mkr till 75 öre per aktie. Teckningsperiod 1-15 november. Se även intervju med vd

Smoltek – Utvecklar processteknik och koncept för applikationer baserade på kolnanoteknik för att lösa avancerade materialtekniska problem inom flera industrisektorer. Gör nu en företrädesemission på 66,8 Mkr till 9 kr per aktie. Aktien stängde på 8,81 kr på marknaden i fredags. Teckningsperiod 2-16 november.

Eevia Health Oy

Eevia Health utvinner växtextrakt som sedan säljs till företag som tillverkar kosttillskott, livsmedel och smink.