Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Smoltek AB

Smoltek AB

Smoltek AB
Regnbågsgatan 3
417 55 Göteborg

Hemsida:

www.smoltek.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Smoltek utvecklar, validerar och erbjuder halvledarindustrin kolbaserade nanostrukturer som förbättrar prestanda, möjliggör fler funktioner och förlänger livstiden hos nuvarande tillverkningsprocesser.

Teckningsperiod:

2 november 2022 - 16 november 2022

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

66,8 Mkr

Teckningskurs:

36 kr per unit / 9 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

31 oktober 2022

Värdering:

83,5 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 4:5. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen. Fem (5) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) nyemitterade aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 7.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till cirka 65,0 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Varje teckningsoption av serie TO 7 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO 7 uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 17 maj 2023 till och med den 31 maj 2023], dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,12 SEK) och högst 13,50 SEK. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 5 juni 2023 till och med den 19 juni 2023.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss