Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sprint Bioscience AB

Sprint Bioscience AB

Sprint Bioscience AB
Hälsovägen 7, våning 8, hiss A
141 57 Stockholm

Hemsida:

www.sprintbioscience.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Sprint Bioscience har som mål att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience driver utveckling av flera läkemedelskandidater parallellt och har starkt fokus på tidig kommersialisering.

Teckningsperiod:

1 november 2022 - 15 november 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

29,9 Mkr + 2,5 Mkr

Teckningskurs:

0,75 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 oktober 2022

Värdering:

29,9 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt per varje en (1) innehavd aktie som ägs på avstämningsdagen. En (1) uniträtt ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) nyutgiven teckningsoption av serie TO1.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till cirka 16 procent av teckningsförbindelser och till cirka 59 procent av emissionsgarantier, sammanlagt är Företrädesemissionen således säkerställd till 75 procent.

Utnyttjandeperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kommer att löpa från och med den 15 maj 2023 till och med den 30 maj 2023. Två (2) teckningsoptioner av serie TO1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till kursen 1 SEK.

Uppdaterat: 2022-10-31

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss