Tethys Oil AB

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser.
First North
Råvaror
Bransch: Råvaror
First North
Råvaror
Bransch: Råvaror

Köp Tethys Oil och Bergs Timber - Sälj Sectra och Peab

Tethys Oil – Köp En attraktivt värderad kassako, det är vad Affärsvärlden anser att Tethys Oil är och ger aktien

Tethys Oil AB

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner