Nyemission i

Tethys Oil AB

Ej tillgängligt

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission till svenska och internationella investerare.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Utfallet kommuniceras innan marknaden öppnar den 10 maj 2012.

Pareto Öhman AB är finansiell rådgivare till bolaget i emissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Pareto Öhman i samband med emissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Köp Tethys Oil och Bergs Timber – Sälj Sectra och Peab

Affärsvärlden ger i dagens utgåva fyra rekommendationer. Två aktier som är bra att köpa är Tethys Oil och Bergs Timber. Två man bör sälja är Sectra och Peab.