Börsnotering av

Setra Group AB

Setra erbjuder träbaserade produkter och lösningar till bygghandel och industriella kunder. Företaget bedriver produktion på 16 platser i Sverige för tillverkning av bland annat sågade och hyvlade trävaror, golv, list, panel och limträ. Setras industriella byggsystem heter Trälyftet.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Innan företrädesemissionen under juni 2009: Sveaskog 50 %, Mellanskog 26 %, LRF 22,5 %, Övriga 1,5 %. Totalt 2400 aktieägare.

Värdering

Pre-money 785,6 och 1276,6 Mkr post money vid företrädesemissionen i juni 2009.

Uppdatering: Ägarna försökte sälja företaget under hösten 2010 och hoppades på omkring 2 miljarder kronor. Men ingen var villig att betala vad ägarna begärde.

Mer information

Setra Group är Sveriges största och Europas tredje största träindustriföretag. Börsplanerna presenterades i december 2006. I mars 2007 preciserade man tidsplanen till hösten 2007.

Uppdatering: 2007 har passerat och någon ny tidsplan har inte kommunicerats.

Uppdatering: Vid företrädesemissionen i juni 2009 meddelar företaget att inga planer på notering finns i närtid.

Uppdatering: Setra anlitade Handelsbanken som efter sommaren 2010 skrev ett prospekt och kontaktade potentiella köpare av företaget. Förhoppningen var att få kring 2 miljarder kronor. Ingen var dock intresserad. Nu lutar det åt att företagets tillgångar säljs i delar. Någon notering är inte längre aktuell.

Uppdatering: I mitten av juli 2013 meddelar företaget att de rekryterat en ny VD, Hannele Arvonen, idag chef på Iggesunds Bruk. Hon tillträder under hösten 2013.

Uppdatering: Mellanskogs VD Sture Karlsson säger i början av december 2013 att en börsnotering inte är aktuell. Företaget har försökt två gånger och misslyckats. Efter alla problem företaget genomgått anser Sture Karlsson att börsen inte är rätt miljö för företaget. Han avfärdar samtidigt att Mellanskog skulle vilja köpa Sveaskogs aktier i Setra.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner